Aanmelden g-gym

In principe staan we open voor alle kinderen en jongeren die willen sporten en (nog) niet deel kunnen nemen aan een reguliere sportvereniging.

In 1ste instantie richten we ons op kinderen met een gemiddeld IQ of iets lager.

Twijfel je…neem dan zeker even contact met ons op via mail ikbenerook@live.be

We vragen het volgende:

1) Uw kind dient ingeschreven te zijn alvorens aan een training mee te kunnen doen. Dit geldt ook voor de proeftrainingen.

Neem daarom altijd eerst contact op met Marjan via mail of telefoon:  

download                                   2000px-Handheld_bellen_logo.svg

Ikbenerook@live.be                                tel: 0496-128099

Wilt u eerst even een keer komen kijken met of zonder uw kind, dienen wij hier ook van op de hoogte te zijn. Zodat we de andere kinderen kunnen voorbereiden en ook om te voorkomen dat er onverwachts meerdere mensen komen kijken. Dit verstoord ernstig de training.

Houdt er rekening mee dat uw kind misschien wel heel graag mee wil trainen ook al heeft u gezegd dat jullie alleen even komen kijken. Laat me dit zeker ook weten, zodat ik hier op in kan spelen naar het kind toe.

2) Na 2 proeftrainingen volgt er een korte evaluatie waarin we elkaars bevindingen delen en beslissen of de g-gym passend is voor uw kind. Mocht daar na de training geen tijd voor zijn, dan ontvangt u enkele dagen later een mail van ons.

3) Na deze evaluatie wordt u verzocht het lidgeld ( incl. verzekering) over te maken op de bankrekening van de club o.v.v. naam kind en lidgeld G-Gym. Indien er problemen zouden zijn met de betaling van het lidgeld, schroom u niet om dit te melden zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

4) Na betaling van het lidgeld kunt u bij ons een formulier van de mutualiteit laten invullen voor een tegemoetkoming op uw lidgeld.

5) Indien wenselijk kan er op aanvraag een pedagogisch verslag opgemaakt worden voor andere instanties of hulpverleners. Dit kan men kosteloos aanvragen bij Marjan.

Reacties zijn gesloten.