Visie en Doelgroep

Onze g-werking is in 1ste instantie bedoeld voor kinderen met een normaal IQ of licht verstandelijke beperking die om welke reden dan ook niet aan kunnen sluiten bij een reguliere sportvereniging.

We denken daarbij aan kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D, Sociaal-emotionele problematiek, motorische achterstand e.d. Maar zeker ook voor extreem onzekere kinderen die een veilige omgeving nodig hebben en specifieke uitnodiging om hun eigen grenzen te verleggen en zo zelfvertrouwen op te bouwen. Valt je kind niet onder deze doelgroep, maar wil je hem/haar toch graag laten sporten, neem dan zeker contact met ons op. Samen kunnen we de hulpvraag bekijken en de mogelijkheden bespreken.

10633373_1461000444182603_4339933082479191858_o

Sporten en spelen in een kleine groep ( max. 8 – 10 kinderen per groep) met kwalitatieve begeleiding op zowel mentaal als fysiek vlak. Geen competitiestrijd, maar op eigen tempo en niveau.  De G-gym heeft een uitdagend karakter en biedt de kinderen de mogelijkheid om in een gestructureerde omgeving zijn/haar eigen grenzen te verleggen.

 • Fysieke beweging
 • Conditie opbouw
 • Verbeteren motoriek
 • Opbouwen van het zelfvertrouwen
 • Eigen grenzen verleggen
 • Controle over het eigen lichaam ( en die ook bewust eens los durven laten en dus ook een ander in vertrouwen kunnen nemen)
 • Ontladen van spanningen
 • Verbeteren van het zelfbeeld
 • Leren rekening houden met elkaar
 • Leren op je beurt te wachten
 • Copingtechnieken ( hoe reageer ik in bepaalde situaties en kies ik ervoor om ook boos te worden, of kies ik ervoor om anders te reageren.)
 • Concentratie verbeteren
 • Ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen
 • Braingym
 • En heel belangrijk, vooral plezier hebben in het sportief bezig zijn met andere kinderen

brain1

Vanaf september 2012 werken we ook aan Brain Gym. Door combinaties te maken in handelingen waarbij zowel links als rechts gebruikt moet worden, zijn een grote stimulans voor de hersenen. Zo ook het leren gebruiken van bijvoorbeeld je niet-schrijfhand en in tegengestelde richtingen tekenen. Allerlei oefeningen waarbij de kinderen niet direct in de gaten hebben waarvoor dit dient, maar die wel degelijk een positieve uitwerking kunnen hebben op concentratie, schoolresultaten en gedrag.


Door ‘samen’ bezig te zijn, kunnen ze ook gaan zien dat ze niet de enige zijn die het soms wat moeilijk heeft.

Dat het niet erg is als jij niet bent zoals de meeste kinderen. Dat jij er ook gewoon mag zijn. Gewoon geaccepteerd worden door de andere kinderen en trainers.

Daar staat “Ik ben er ook!” zeker ook voor. Je kan de naam dan ook op meerdere manieren lezen.

Het kind geeft aan:  Hoi, ik ben er ook.

Of: Hallo, ik ben er ook hoor. Je moet mij niet vergeten, ik wil ook sporten, ik tel ook mee.

Maar ook voor de ouders: Ik ben er ook! Het dagelijkse gezinsleven hoeft niet volledig te draaien om het kind dat wat extra’s nodig heeft. Ouders hebben ook tijd voor zichzelf nodig en kinderen moeten ook aanvaarden dat niet altijd alles kan gaan zoals zij dat graag zouden willen.

De afdeling G-gym wil zich t.z.t. uitbreiden naar meerdere doelgroepen. Voelt u zich goed na het lezen van deze website, maar twijfelt u of uw kind past binnen de huidige groep(en), neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op en stel uw vraag. We kunnen immers pas gaan uitbreiden naar meerdere groepen met andere indicaties/diagnoses als we weten dat er vraag naar is.

Mogelijk kunnen we ook ter overbrugging van de opstart van een nieuwe doelgroep al iets betekenen voor uw kind, hetzij tijdelijk aansluiten bij een andere G-groep, hetzij tijdelijk aansluiten bij een externe reguliere groep maar met de mogelijkheid daar extra pedagogische begeleiding bij te zetten tijdens de trainingen. Mail ons op: Ikbenerook@live.be

 

Reacties zijn gesloten.